Advocatenkantoor Janse

Ondernemingsrecht, Herstructurering (Whoa) en Faillissementsrecht


Ondernemingsrecht 


- Begeleiding bij oprichten van een onderneming,

- Redigeren contracten met leveranciers en klanten,

- Advisering omtrent financiering en zekerheden,

- Begeleiding bij geschillen met werknemers, verhuurder en leveranciers,

- Advisering herstructurering onderneming,

- Begeleiding bij verkoop onderneming,

- Advisering omtrent zekerheden en uitwinning daarvan.