Advocatenkantoor Janse

Ondernemingsrecht, Herstructurering (Whoa) en Faillissementsrecht

Herstructurering en Whoa


Sinds 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) in werking getreden. De Whoa helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren kan het bedrijf worden voortgezet. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben soms baat bij de Whoa omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. De ondernemer met schulden kan het Whoa-traject ook zelf in gang zetten. 

Bedrijven met toekomstperspectief hebben met de Whoa een instrument in handen om faillissement te voorkomen. De schuldenaar overlegt met de schuldeisers. Deze afspraken worden vastgelegd in een concept akkoord. Over dit concept akkoord van de schuldenregeling moet worden gestemd. Daarna bevestigd de Rechtbank het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Ook als niet alle, bij het akkoord betrokken, schuldeisers of aandeelhouders instemmen.

Voor meer informatie over de Whoa kunt u contact met ons opnemen.