Advocatenkantoor Janse

Ondernemingsrecht, Herstructurering (Whoa) en Faillissementsrecht

Informatie  

Nederlandse Orde van Advocaten

Mr. R.L.T.P. Janse staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De NOvA is de publieksrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952.

Op de website van de NOvA kunt u nadere informatie vinden over de advocatuur als beroepsorganisatie. Op deze website kunt u onder meer terecht voor nieuws, specifieke dossiers en wet- en regelgeving.

 

Identificatie

Iedere advocaat is verplicht zich bij de aanvaarding van de opdracht te vergewissen van de identiteit van de cliënt en in voorkomend geval tevens van de identiteit van de tussenpersoon die de opdracht heeft verstrekt, tenzij de aard of de omstandigheden van de zaak dit onmogelijk maken. Daarom dient iedere cliënt zich bij het verstrekken van een opdracht aan Advocatenkantoor Janse te identificeren . Op grond van de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten naast de identificatie verplicht in bepaalde gevallen de aard van de opdracht vast te leggen waarbij ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de NOvA.


Stage

Binnen Advocatenkantoor Janse is met enige regelmaat plaats voor een stagiair van HBO rechten en/of WO rechten. Heb je interesse neem dan contact met ons op.


Disclaimer

Ondanks het feit dat er bij de totstandkoming van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Advocatenkantoor Janse geen garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website geven en daaruit geen verplichting op zich nemen. Advocatenkantoor Janse is genoodzaakt aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik, of het baseren op de inhoud van deze website uit te sluiten. Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.