Advocatenkantoor Janse
Disclaimer

Ondanks het feit dat er bij de totstandkoming van deze site uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Advocatenkantoor Janse geen garantie aangaande de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze site geven en daaruit geen verplichting op zich nemen. Advocatenkantoor Janse is genoodzaakt aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik, of het baseren op de inhoud van deze site uit te sluiten. Aansprakelijkheid in welke vorm dan ook wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
HomeMr. RLTP JanseRechtsgebiedenContactTarievenKantoorimpressieDisclaimer